انبار و حسابداری انبار

7 / 10
از 13 کاربر

مشخصات کلی

قلب سیستم خود را یکپارچه کنید ...

انبار و حسابداری انبار تقریبا مهمترین رکن و اصطلاحا قلب یک سیستم یکپارچه در سازمانها می باشد . بهترین نرم افزار انبار، به سیستمی گفته می شود که کلیه ی فرآیند های اصلی در انبار را از جمله پذیرش کالا، ورود و خروج کالا به انبارهای مختلف، جابه جایی کالاها میان انبارها، مدیریت درخواستهای کالا و خرید کالا ، بسته بندی و تحویل کالا و ... با اعمال کنترل دقیق از میزان موجودی هر کالا در انبار و مقدار مصرف آن مدیریت و نظارت می نماید.

در این بین فرآیندهای پشتیبانی این کالاها نظیر کنترل کیفیت، خدمات ارزش افزوده و مدیریت انبار صورت می گیرد. رهگیری کالا ها از طریق کد ردیابی یا رهگیری ، گزارشات متنوع از قسمتهای مختلف انبار ، ایجاد گزارش های مدیریتی توسط ابزار گزارش ساز ساده اما قدرتمند از ویژگی های نرم افزار انبار مهفا می باشد. برنامه ریزی و زمان بندی موجودی کالاها، قیمت گذاری کالاها به چندین روش مختلف، تجهیز انبار ، مدیریت منابع انسانی دخیل در انبار نیز از دیگر موارد در نرم افزار انبار و حسابداری انبار مهفا می باشد  .

ارتباط نرم افزار انبار با واحدها و زیر سیستمهای مختلف دیگر از جمله بازرگانی و فروش، تدارکات و خرید، اموال و همچنین حسابداری مالی، موضوعی ست که باعث مکانیزاسیون هر چه بیشتر واحدهای مختلف سازمانی با انبار می گردد. همچنین با اسنفاده از نرم افزار انبار صنعتی مهفا ، میتوانید بدون استفاده از نرم افزار بزرگ و قدرتمند حسابداری صنعتی مهفا اقدام به دریافت بهای تمام شده مواد اولیه و مخصول خود بطور کلی نمائید.

 

 

مشخصات فنی نرم افزار

امکانات نسخه پایه انبار صنعتی و حسابداری انبار :

 • معرفی دوره های انبارداری بصورت نامحدود
 • تعریف گروه‌های انبار بصورت نامحدود و درختواره‌ایی
 •  معرفی نامحدود انبار و مشخص کردن طول کد یا تعداد کاراکتر کدها و نحوه قیمت گذاری کالا در هر انبار 
 • انتخاب کاربران انبار از میان کاربران معرفی شده در کنسول امنیتی و تخصیص نوع کاربر (مقداری،ریالی،مقداری ریالی)
 • تعریف ساختار کدینگ معنا دار به صورت دلخواه برای هر انبار و تغییر آن
 • تعریف مشخصات کالاها به صورت درختواره و با سطوح نامحدود و تخصیص مشخصات به کالاها
 • تعریف تعداد نامحدود واحد سنجش
 • امکان معرفی واحد سنجش اصلی و واحد سنجشهای فرعی برای هر کالا و امکان تعریف نسبتها و محاسبات و گزارشات با هر واحد سنجش
 • تعریف روند سریال دهی به فرمها بطور دلخواه (وابسته به شرکت، وابسته به انبار، وابسته به نوع فرم)
 • ثبت پروفایل تامین کنندگان (فروشندگان)
 • معرفی کد ایزو برای فرمها
 • معرفی اطلاعات مربوط به ارتباط انبار با سیستم حسابداری مهفا
 • تعریف شناسنامه کالا برای هر یک از کالاها به صورت جداگانه
 • امکان تخصیص هر کالا به یک یا چند انبار یا مرکز هزینه با سریال های متفاوت یا یکسان
 • امکان ثبت تعداد و فی اول دوره ، تعداد یا مقدار قابل فروش، تعداد یا مقدار حداقل موجودی، تعداد یا مقدار موجودی رزرو (موجودی رزرو از سمت سیستم برنامه ریزی تولید مهفا هم تغییر میکند)
 • تغییرات و بروزرسانی آنلاین تعداد و فی فعلی هر کالا در هر انبار بصورت لحظه ایی با ورود و خروج کالاها
 • ثبت و معرفی تعداد یا مقدار نقطه سفارش برای کالاها و آلارم دهی سیستم براساس آن
 • تعریف فرمول ساخت کالا (BOM) 
 • امکان تعریف چند BOM مجزا برای یک کالای واحد
 • ثبت ورودیهای انبار اعم از رسید موقت، رسید انبار، برگشت از حواله انبار، برگشت از حواله فروش ، رسید از خط تولید و برگشت از مرکز هزینه ...
 • ثبت خروجی های انبار اعم از حواله انبار ، برگشت از خرید ، حواله فروش و مجوز خروج کالا ...
 • انتقال کالا بین انبارها به صورت مقداری و ریالی 
 • قیمت گذاری بر روی کالاها در گردش عملیات به صورت لحظه ای (Online)
 • کنترل موجودی کالاهای هر انبار به صورت لحظه ای و نمایش آن بر روی صفحه مانیتور و بر روی تمامی فرمهای اجرایی
 • ثبت چگونگی کنترل موجودی و عدم اجازه ثبت خروجی بیش از موجودی در صورت انتخاب در تنظیمات سیستم
 • کنترل هوشمند موجودی قابل خروج از انبار برای هر کالا در انبارها (موجودی فعلی با کسر حداقل موجودی و موجودی رزرو)
 • امکان اتصال به هر نوع باسکول و ترازو در بخشهای ورودی و خروجی انبار
 • امکان ثبت خودکار رسیدهای تولید براساس درخت محصول (این امکان برای مجموعه های تولیدی که قسمت تولید آنها مجهز به نرم افزار جامع تولید مهفا نیست بسیار کاربردی خواهد بود.)
 • انجام عملیات انبارگردانی و گزارش مغایرت های تعدادی و ریالی و انحراف نهایی و نیز انتقال موجودی به دوره بعد 
 • تغییر کدینگ کالاها ، مراکز هزینه و مشتریان در زمان استفاده از سیستم و اعمال آن در تمام سیستم به صورت اتوماتیک
 • ثبت تعدیلات فرمها و ایجاد گزارش و سند ما به التفاوت بین قیمت اولیه و ثانویه
 • امکان دریافت بهای تمام شده مواد اولیه و نیم ساخته ها بصورت کلی بدون نیاز به سیستم حسابداری صنعتی مهفا

 

امکانات زیر سیستم درخواست کالا :

 • ثبت درخواست های کالا از انبار توسط هر شخص یا مرکز هزینه
 • کارتابل تائید درخواست کالا جهت تائید همه یا بخشی از مقدار درخواست شده از کالا توسط کاربرانی که مجوز تائید به آنها داده شده است
 • ثبت درخواست خرید براساس کالاهای تائید درخواست شده
 • کنترل موجودی انبار قابل تخصیص به درخواست کالا و ثبت خودکار درخواست خرید براساس مقدار کمبود موجودی کالا
 • عملکرد کاملا کارتابلی جهت انتقال اطلاعات میان فرمهای زیر سیستم درخواست کالا
 • لیست کالاهای درخواست شده و تائید نشده ، درخواست شده و تائید شده ، درخواست شده و قسمتی از مقدار تائید شده ، درخواست خرید باز
 • اتصال خودکار درخواست خرید به رسید موقت یا رسید انبار با تائید کاربر مربوطه و ثبت اتوماتیک ورود کالا به انبار براساس خریدهای انجام شده

 

امکانات زیر سیستم امانی :

 • ثبت فرم کالای امانی ورودی (کالای امانی دیگران نزد ما)
 • ثبت فرم کالای امانی خروجی (کالای امانی ما نزد دیگران)
 • امکان ثبت برگشت کالای امانی دیگران نزد ما (قابل ثبت از روی امانی دیگران نزد ما)
 • امکان ثبت برگشت کالای امانی ما نزد دیگران (قابل ثبت از روی امانی ما نزد دیگران)
 • امکان ثبت کلیه فرمهای امانی هم بصورت مقداری و هم بصورت مقداری/ریالی
 • عملکرد کاملا کارتابلی در خصوص ثبت ورود و خروج کالای امانی جهت سهولت ثبت و کنترل های بعدی

 

گزارشات نرم افزار

 • گزارش از رسیدها، حواله‌ها، انتقال‌های انبار به انبار، برگشت از فروش ها، برگشت از خریدها، برگشت از مراکز هزینه و .... با فیلتر های متنوع
 • گزارش از کالاها و مشخصات آنها
 • گزارش کاردکس کالاها با فیلتر‌های مختلف ، بصورت تجمیعی یا مقایسه ایی
 • گزارش کاردکس انبار و مراکز هزینه با فیلتر‌های مختلف ، بصورت تجمیعی یا مقایسه ایی
 • گزارش کاردکس کالاها براساس طرف حسابها (تامین کنندگان یا مشتریان)
 • گزارش گردش لیستی کالا در انبارهای مختلف
 • گزارشات گردش ماهیانه انبار (براساس کالا،مرکز هزینه،انبار،طرف حساب،نوع فرم و ...)
 • گزارش از کالاهای راکد بطور کلی یا براساس بازه های تاریخی
 • گزارش از کالاهای دارای موجودی ، بدون موجودی ، دارای گردش و کل کالاها با فیلتر های متعدد
 • گزارش از مراکز هزینه و گردش کالا در آنها با فیلتر های مختلف
 • گزارش از انبارها و تعریف کدینگ های هر یک
 • گزارش از اطلاعات کالاهای امانی نزد خود و نزد دیگران و برگشت آنها
 • گزارش کاربرگی بر اساس مصرف هر مرکز هزینه
 • گزارش از کالاها بر اساس نقطه سفارش ، حداقل موجودی، موجودی رزرو، موجودی فعلی و...
 • گزارش از سفارشات در دست ساخت در ارتباط با سیستم برنامه ریزی تولید مهفا
 • گزارش از درخواستهای انبار ، درخواستهای خرید به تفکیک مانده تعهدات خرید و درخواستهای باز
 • گزارشات نموداری گردش انبار بر حسب تاریخ،دوره،انبار،گروه انبار
 • گزارش سالیانه و تجمیعی ورود و خروج انبار
 • گزارشات فصلی خرید در چندین نوع مختلف
 • گزارش مقایسه ایی میان انبارها از لحاظ میزان ورود و خروج کالا
 • گزارش اسناد حذف شده انبار و نمایش چگونگی حذف آنها با امکان بازگشت به چرخه اطلاعات توسط راهبر سیستم
 • گزارش کلی انبار گردانی

... و بیش از 120 مدل گزارش آماده مختلف

 

تصاویر نرم افزار

دانلود راهنمای نرم افزار

دریافت کاتالوگ نرم افزار

محصولات مرتبط

ارسال نظر
سام صفری : انبار
3 0
حدود ۳ ساله که از انبارداری مهفا استفاده می‌کنیم و راضی هستیم. فقط اگر امکانش هست شرایطی مهیا کنید که بشه روی تنبلت هم ازش استفاده کرد. ما که توی انبار مدام در حال رفت و آمد هستیم خیلی کمک میشه بهمون. با تشکر.
مدیریت : پاسخ
2 0
سلام. سپاس از شما. در این خصوص در حال پیاده سازی هستیم.
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :