نرم افزارهای مرکزی و امنیت اطلاعات مهفا

9 / 10
از 8 کاربر
« بازگشت به لیست اخبار | پنجشنبه 7 آذر 1398 در ساعت 15 : 19 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

مروری بر نرم افزارهای مرکزی و امنیت اطلاعات مهفا

همانطور که میدانیم یک بسته کامل نرم افزارهای یکپارچه سازمانی، از زیر سیستمها و نرم افزارهای متعددی تشکیل شده است. در مجموعه نرم افزاری مهفا نیز ، جهت ایجاد یکپارچگی بین زیر سیستمها و نحوه ارتباط برخی از اطلاعات بین آنها و نیز تمامی قسمتهای مربوط به امنیت سیستمها ، دو نرم افزار جداگانه تحت نامهای "سیستم مرکزی" و "سیستم امنیت اطلاعات" طراحی گردیده است. این دو نرم افزار بصورت رایگان در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت و با استفاده از آن میتوان ارتباطات کلی، چیدمان اطلاعاتی بین واحدهای کاری مختلف، مدیریت اطلاعات پایه ایی مشترک و ... را انجام داد.

برخی از مهمترین امکانات و وظایف در این دو زیر سیستم به شرح زیر است :

 1. تعریف شرکتها یا واحدهای اقتصادی ، زیر سیستمهای مورد استفاده و آرم شرکتها جهت استفاده در سایر سیستمها
 2. تعریف دوره های کاری برای هر شرکت
 3. معرفی اطلاعات تکمیلی برای فرمهای ورود اطلاعاتی سیستمها
 4. تعریف چارت سازمانی بصورت درختی برای هر شرکت کاری
 5. تعریف چرخه کاری (Data Flow) زیر سیستمها و ارتباط اطلاعات به هم
 6. امکان محدود سازی کاربران جهت ورود به شرکتها و دوره های مالی
 7. معرفی و ثبت اطلاعات کاربران
 8. معرفی مجوزهای کاری در زیر سیستمها
 9. اعمال مجوز برای کاربران
 10. تعریف گروه کاربران و قرار دادن کاربران در گروه های مختلف
 11. اعمال مجوز برای گروه کاربران
 12. فراهم شدن امکان فرمول نویسی برای مجوزهای خاص توسط رهبر سیستم (On Data Permissions)

در زیر، نمودار ساده ایی در خصوص نرم افزارهای یکپارچه مهفا به تفکیک راهکارهای مالی، راهکارهای بازرگانی، راهکارهای اداری، راهکارهای تولیدی و صنعتی و چگونگی چیدمان آنها در واحدهای کاری مختلف یک شرکت آورده شده است. البته ارتباطات جزء تری نیز میان این زیر سیستمها با یکدیگر برقرار است که چگونگی آنها در هر یک از زیر سیستمهای نرم افزاری ذکر شده در هنگام استفاده از آنها مشخص خواهد شد.

نکته : نرم افزار حسابداری صنعتی و بهای تمام شده در نمودار فوق آورده نشده است. دلیل این موضوع این است که نرم افزار فوق بطور مستقیم با تمامی نرم افزارها و راهکارها یکپارچه و در ارتباط مستقیم است.

 


تهیه و تنظیم : واحد آموزش مهفا

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :