بهای تمام شده

عدم وجود سیستم یکپارچه می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه های کلان شود.و نیز  عدم وجود نرم افزار بهای تمام شده مناسب در سازمان ها باعث اتخاذ سیاست های نادرست در زمینه های قیمت گذاری و برآورد هزینه ها می شود  و این مسئله با گسترده شدن بازارهای رقابتی و  پیشرفت های اقتصادی دلیل اصلی لزوم وجود نرم افزار بهای تمام شده می باشد . دسترسی به موقع به گزارشات و تعریف بهای تمام شده در فرآیندهای سازمان می تواند ارزیایی را بهینه  کند و  در جهت مدیریت استراتژیک همراه مدیران سازمان ها باشد .
با توجه به اینکه نرم افزار بهای تمام شده تمامی خوراک و اطلاعات تحلیلی خود را از تمامی واحد های سازمانی دریافت می کند به عنوان آخرین مرحله در مکانیزاسیون سازمان ها به شمار می رود . لذا وجود یک نرم افزار یکپارچه مالی ، اداری و بازرگانی دقیق به دستیابی اطلاعات واقعی از کلیه ی فرآیند های سازمانی بسیار موثر می باشد .
نرم افزار بهای تما شده ی مهفا ، با تجربه ی پیاده سازی در شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی بزرگ یک نرم افزار قابل اعتماد و فهیم برای دستیابی به قیمت تمام شده ی کلیه ی  سازمانها ست ..

1مجموع 1 محصول
1مجموع 1 محصول
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :