فرم نظر سنجی

( اندازه ی باکس ها قابل تغییر می باشد )

نام و نام خانوادگی :
1- آیا نرم افزارهای مهفا را به لحاظ کاربری راحت توصیف می کنید ؟ :
2- آیا هزینه نرم افزارهای مهفا متناسب با کارایی آن بوده است ؟ :
3- آیا فایل های کمکی و آموزشی نرم افزارهای مهفا (فیلم های و مستندات آموزشی ) به شما کمک نموده است ؟ :
4- آیا از پشتیبانی نرم افزارهای مهفا رضایت دارید ؟ :
5- توان انجام تغییرات درخواستی خود را در مجموعه ی مهفا چگونه ارزیابی می کنید ؟ :
6- شیوه ی برخورد کارشناسان پشتیبانی ما را چگونه تعریف می کنید ؟ :
7- معمولا در طول استفاده از نرم افزارهای مهفا دچار چه مشکلاتی می شوید ؟ :
8- سه ویژگی مثبت و منفی را در نرم افزارهای مهفا را نام ببرید ؟ :
9- آیا استفاده از سیستم های مهفا را به سایر شرکتها و سازمان ها معرفی می کنید ؟ :
10- از پرسنل مهفا با چه شخصی بیشتر احساس خوبی دارید ؟ :
هرچه دوست دارید اینجا بنویسید : :
کد امنیتی بالا :